Header

Polyuretaanien historiaa

Polyuretaanien (PU) valmistaminen polyadditiomenetelmällä keksittiin vuonna 1937 Otto Bayerin johtaman tutkimusryhmän ansiosta. He onnistuivat valmistamaan kuituja muodostavia polymeerejä hyödyntäen alifaattisien di-isosyanaattien ja alifaattisien diolien välisiä reaktioita. Ensimmäiset polyuretaanikumit valmisti Pinten Saksassa vuonna 1940. Myöhemmän tutkimustyön tuloksena onnistuttiin valmistamaan myös vaahtoja, pinnoitteita ja liimoja.

Polyuretaanien käyttö on voimakkaassa kasvussa. 1980-luvun alusta PU:n käyttö on moninkertaistunut maailmanlaajuisesti.

 

Finn-Valve Oy ja polyuretaanit

Finn-Valve Oy on keskittynyt polyuretaanielastomeerien (joskus puhutaan myös uretaanikumeista) tuotantoon. Tuotteet ovat valettuja vulkanoituja polyuretaanielastomeerituotteita. Finn-Valve Oy:llä on ainoana yrityksenä Suomessa käytössään Covestro Deutschland AG:n Vulkollan® -raaka-aineiden käyttöön oikeuttava lisenssi. Vulkollan on ylivoimainen elastomeeri raskaasti kuormitetuissa dynaamisissa ja staattisissa kohteissa.

» Lue lisää...

 

Yleistä tietoa polyuretaaneista

Polyuretaanit ovat yhteinen nimitys laajalle polymeerien ryhmälle joka pitää sisällään hyvin erilaisia aineseoksia ja täten myös hyvin erilaisia ominaisuuksia. Polyuretaani voi olla tiivistä tai huokoista, pehmeää tai kovaa, muotokappaleina, kalvoina, pinnoitteina tai kerroksina. Yleisimmät käyttökohteet ovat pehmeäsolumuovi huonekaluissa ja patjoissa, puolikova integraalisolumuovi auton sisustuksessa, rakennuksissa seinä- ja kattoelementtien eristäminen ja tekninen eristäminen esim. jääkaapeissa. Näihin neljään käyttöalueeseen kulutetaan vuosittain noin kaksi kolmasosaa kaikesta käytetystä polyuretaanista.

» Lue lisää...

 

Polyuretaanielastomeerit, ominaisuudet

Elastomeeri on suurimolekyylinen aine, joka palautuu nopeasti lähes alkuperäisiin mittoihinsa ja muotoonsa heikon jännityksen aiheuttaman muodonmuutoksen ja jännityksestä vapauttamisen jälkeen.

Polyuretaanielastomeereillä on suuri lujuus, hyvä kulutuksenkesto, hyvä kaasujen, öljyjen ja aromaattisen hiilivetyjen sietokyky, ja erinomainen hapen ja otsonin sietokyky, mutta jossakin tapauksessa voivat olla alttiita mikrobien hyökkäyksille. Korkea lämpötila (>80 °C) ja kosteus yhdessä voivat lyhentää PU:n käyttöikää huomattavasti hydrolyysin vaikutuksesta, erityisesti käytettäessä polyesteripolyoli -pohjaisia PU-seoksia.

» Lue lisää...

 

Raaka-aineet

Polyuretaanielastomeerien valmistuksessa käytetyt raaka-aineet voidaan jakaa neljään eri pääryhmään:

  • isosyanaatit
  • polyolit eli korkean moolimassan glykolit
  • verkkouttajat eli ketjunjatkajat
  • lisäaineet

Isosyanaatit ovat yleensä di-isosyanaatteja ja seoksia eriarvoisista di-isosyanaateista. Laajimmin käytetyt di-isosyanaatit ovat MDI (difenyylimetaanidi-isosyanaatti), TDI (tolueenidi-isosyanaatti) ja NDI (naftyleenidi-isosyanaatti). Di-isosyaanatit tulevat usein valmistavalle yritykselle valmiina esipolymeeriseoksena. Esipolymeerissä on di-isosyanaatti ja polyoli sekoitettu ja reagoitu valmiiksi keskenään.

» Lue lisää...

 

VULKOLLAN® -uretaanit

Vanhin ja tunnetuin uretaanielastomeeri on kauppanimeltään Vulkollan®. Vulkollan® on Covestro Deutschland AG:n rekisteröimä tavaramerkki. Huolimatta siitä, että Vulkollan® on ollut markkinoilla polyuretaanielastomeerien historian alusta asti, on se säilyttänyt ylivoimaisuutensa muihin laatuihin nähden ominaisuuksissa, joilla PU-elastomeerit ovat lyöneet itsensä läpi:

  • kuormitettavuus raskaissa dynaamisissa käytöissä
  • kulutuskestävyys abrasiivisessa kulumisessa
  • hyvä repimis- ja erityisesti jatkorepimislujuus
  • erittäin pieni hystereesi

Vulkollanin® valmistus poikkeaa muiden uretaanielastomeerien valmistuksesta, eikä sitä ole mahdollista käyttää kaikissa mahdollisissa sovelluksissa. Tärkein ominaisuus (muttei riittävä tieto tietyn uretaanielastomeerin laadun valintaan) on kovuus. Kovuus voi vaihdella 10 Shore A – 80 Shore D välillä. Pääosa käytöstä painottuu kovuusalueelle 65 - 95 Shore A.

Kulutuskestävyys on monissa tapauksissa moninkertainen teräkseen ja muihin elastomeereihin verrattuna.